سه شنبه, آذر 09, 1400

درخت عشق و دوستي كوير پارك

گناباد چي بگم از شهر بسيار جالب و ديدنيیادبود

در بين راه به سمت گناباد با گروهي از منابع طبيعي آشنا شديم. جناب آهني لطف كردند. در پارك جنگلي كوير پارك درختي به رسم يادبود كاشتند.

موسسه زايش و بالش

با ايشان به گناباد رفتيم. ناهار او و دوستانش از ما پذيرايي گرمي كردند. با هماهنگي ايشان دو روز در مهمانسراي منابع طبيعي گناباد بوديم.

درخت عشق دوستی

Translate

English French German Italian Russian Spanish Turkish

حاضرین در سایت

ما 11 مهمان آنلاین داریم