درخت عشق و دوستي فيض آباد

چاپ
Tags:

درخت عشق دوستی

با هماهنگي جناب داوري شهردار

گرامي شهر فيض آباد در پارك تفريحي شهر به نام گل باغ درختي به رسم يادبود كاشتيم.

 

Tags:

مطالب مرتبط