چهارشنبه, تیر 15, 1401
صفحه ورود بازتاب رسانه‌ها روزنامه روزنامه خراسان شمالي

روزنامه خراسان شمالي

گفت وگو با مسافران دوردنيا، پيام صلح و دوستي ايران را به تمام جهان مي رسانيمجهانگرد ايراني

خراسان شمالي - مورخ سه‌شنبه 1389/08/04 شماره انتشار 17683
عبدي- چنان در بند يکنواختي گرفتار هستيم که قادر نيستيم به امور زندگي از زاويه اي نو بنگريم. رابطه بين انسان ها مصنوعي شده است و اگر سريع به خود نياييم و از نو روابط اجتماعي و فرهنگي خود را نسازيم و دگرگوني عظيم در ساختار حرکت زندگي و انديشه خود به وجود نياوريم، نيروهاي درونمان به هرز مي رود. بايد با بينشي عميق تر از پيش به خود بنگريم و چاره اي اساسي بينديشيم، که مقطعي نباشد. اين سخنان را «داوود نصيري» بيان مي کند؛ او 20 سال در زمينه هاي مختلف از جمله خود شکوفايي انسان براي بهتر زيستن و رفع بحران هاي زندگي به طور ريشه اي پژوهش داشته و براي همين است که تصميم گرفته است به همراه همسر و دو فرزندش که 7 و 10 ساله هستند به همه کشورهاي دنيا سفر کند و به مردم دنيا پيام عشق، دوستي و صلح بدهند.نصيري و خانواده اش طي اين سفر، مدتي هم مهمان مردم خراسان شمالي بودند و به سوال هاي خبرنگار ما در مورد سفر خود پاسخ دادند:
خراسان شمالي: سفر خود را از چه زماني آغاز کرديد؟
سفر خود را از قونيه از چهاردهم خرداد سال 86 در هشتصدمين سال تولد مولانا آغاز کرديم. هنگامي که در ترکيه بوديم، کساني که در مي يافتند ما ايراني هستيم با احترام خاصي با ما رفتار مي کردند. سپس وارد آذربايجان شديم تا پيام صلح و دوستي ايران را پاي پياده به مردم آن جا برسانيم.در بازگشت از کشور آذربايجان و هنگامي که يک سال از آغاز سفر ما مي گذشت، آن قدر فضاسازي مثبتي در مورد اين سفر انجام شده بود که هم وطنانمان با محبت زيادي با ما برخورد مي کردند به طوري که طي مسير تهران تا کرج در ميان اوج احساس مردم 3 روز به طول انجاميد.
خراسان شمالي: آيا قبل از شما افراد ديگري هم اين اقدام را انجام داده اند؟
ما نخستين خانواده در جهان هستيم که مي خواهيم پاي پياده، پيام عشق، دوستي و صلح را به جهانيان برسانيم و اگر مجهز به دستگاه PS بوديم و سفرمان مرحله به مرحله دنبال مي شد، نام ما نيز به عنوان نخستين خانواده اي که پاي پياده دنيا را طي کرده است به ثبت مي رسيد.
خراسان شمالي: از تصميم گرفتن براي سفر تا مبادرت به اين کار چقدر طول کشيد؟
اين تصميم از سال 81 گرفته شد اما سرانجام خرداد 86 محقق شد. لازمه اين سفر، جداشدن از خود واقعي و پذيرفتن اين تفکر است که همه انسان ها از خدا هستند و به سوي او نيز بر مي گردند.رسيدن به اين حقيقت براي من 5 سال طول کشيد. اگر بدانيم که ذره ذره اعمال و رفتار ما نزد خداوند ديده مي شود آن وقت انسان ها به طبيعت و به هر آنچه که در آن است و به يکديگر احترام مي گذارند و حقوق هم را تضييع نمي کنند. در جهان هستي کنش 2 نيروي زشت و زيبا وجود دارد و ذره اي بي احترامي به قوانين طبيعت و نظام هستي ما را به بيراهه مي کشاند. من 20 سال روي چگونگي زيستن انسان ها در جهان هستي کار پژوهشي انجام مي دادم، صدها سخنراني در اين زمينه داشتم اما به هدفي که مي خواستم نرسيدم و براي همين تصميم گرفتم اين کار را با سفر به دور دنيا به همراه خانواده ام انجام دهم و وظايف انسان ها را نسبت به يکديگر و به محيط زيست يادآور شوم.
خراسان شمالي: مقصد بعدي شما کجاست؟
گرجستان، مقصد بعدي سفرماست.
خراسان شمالي: آيا کساني بودند که بخواهند با شما همراه شوند؟
طي اين 3 سال عده اي تصميم گرفتند با ما همراه باشند و حتي بعضي ها در چند استان هم ما را همراهي کردند اما در نيمه راه برگشتند.
خراسان شمالي: هر روز چند کيلومتر راه مي رويد؟
روزي 20 تا 35 کيلومتر مي توانيم طي طريق کنيم، اما هر روز در راه نيستيم و گاه مدتي را در محلي مي مانيم و استراحت مي کنيم.
خراسان شمالي: بچه ها خسته نمي شوند؟
در اين سفر ما (من و همسرم) پا به پاي بچه ها راه مي رويم و هرجا که آنها توقف کنند، مي مانيم. هيچ گاه خسته نمي شويم زيرا فکر و روح ما از بند تعلق ها آزاد است و قيد و بند مالکيت ها ما را گرفتار نکرده است.اگرچه همه کوله بار سفر و توشه ما، يک کوله پشتي است اما تاکنون چيزي کم نداشته ايم زيرا به هر کشور و استان که وارد شده ايم، افراد از ما استقبال و پذيرايي کرده اند و در حد توان و امکانات خود، آنچه را که مورد نيازمان بوده است در اختيارمان گذاشته اند.
عشق و علاقه ما به طبيعت بسيار زياد است و طبيعت آن قدر زيباست که از آن انرژي مي گيريم، به ما کمک مي کند و هرگز احساس خستگي نمي کنيم. زيبايي طبيعت به دست نقاشي آفريده شده که همه چيز را در آن لحاظ کرده است. طبيعت کمبودي ندارد و ديدن زيبايي هاي طبيعت و درک آن چه خدا در طبيعت نهاده است، در سفر با خودرو احساس نمي شود، بلکه اين سفر به صورت پياده روح زيباي طبيعت را به انسان نشان مي دهد و به انسان کمک مي کند تا خود واقعي اش را بشناسد و به او انرژي مي دهد و نخستين شرط در اين راه به مصداق اين شعرکه «شرط اول قدم آن است که عاشق باشي»، رسيدن به درک واقعي از جهان هستي است.
خراسان شمالي: سفر به کجا ختم مي شود و مسافر کي به آخر جاده مي رسد؟
احترام انسان به طبيعت، جهان هستي و چه خودش در هر کجا که باشد، آن جا مقصد سفر است. در اين مکان، جشنواره عشق و دوستي را برپا خواهيم کرد و همان جا مي مانيم.
در هر شهر يا روستا که انسان ها به اين مهم دست پيدا کنند، درختي قطع نشود، چشمه اي نخشکد و جنگي نباشد، يعني عشق، دوستي و احترام وجود دارد.
خراسان شمالي: اکنون که به مرکز استان رسيده ايد، کدام شهر خراسان شمالي را بهتر يافته ايد؟
همه جاي اين استان زيباست. فکر مي کرديم براي عبور از خراسان شمالي دو روز کافي باشد اما بيش از اين ها مي مانيم. در اين مسير، آشخانه شهري عالي بود. اين شهر مانند يک کشور است که بايد همه جاي آن را ديد. قصد داريم دوباره به اين محل برگرديم و مناطق زيبا و ديدني آن را ببينيم. استقبال و برخورد مردم اين استان بسيار خوب و دلگرم کننده بود.
خراسان شمالي: آيا براي عبور از هر محل زمان تعيين مي کنيد؟
نه، زمان تعيين نمي کنيم، در اين سفر برگشتن و يا رفتن به جلو مورد نظر ما نيست و براي آن برنامه ريزي نکرده ايم. به عنوان مثال مقصد بعدي ما که پس از دو سال انتظار داريم به آن جا برسيم تبريز است.
خراسان شمالي: چه کساني از شما حمايت مي کنند؟
از سوي موسسه علامه جعفري و دانشگاه آزاد اسلامي پشتيباني مي شويم. براي تحصيل فرزندانم نيز، امور بين الملل آموزش وپرورش و آموزش وپرورش منطقه4 به ما کمک مي کند. طي سفر بچه ها درس خود را مي خوانند و هنگام امتحانات پايان سال در هر کجا که باشيم از آن ها آزمون گرفته مي شود.
خراسان شمالي: کتابي هم در مورد سفر خود نوشته ايد؟
سفرنامه مسافران عشق، کتابي است که در مورد اين سفرها مي نويسم. جلد اول اين سفرنامه که سفر به ترکيه و آذربايجان در آن به رشته تحرير کشيده شده، چاپ شده است. جلد دوم آن سفر از تهران تا اردبيل است که در آستانه چاپ قرار دارد و جلد سوم آن سفر به چالوس و مشهد است که در حال نوشتن آن هستم. در تمام سفرهايي که به استان ها و شهرهاي مختلف داشتم در دانشگاه هاي آزاد و پيام نور سخنراني کرده ام و صدا و سيماي استان ها نيز پوشش مناسبي از سفر ما داشته اند که جاي تقدير دارد.
خراسان شمالي: به کدام استان هاي ديگر مي خواهيد سفر کنيد؟
سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سپس شهر تبريز مناطقي است که از آنها خواهيم گذشت و سپس به کشورهاي گرجستان، روسيه، قزاقستان، پاکستان، هندوستان و چند کشور ديگر مي رويم.
خراسان شمالي: و سخن پاياني شما براي خوانندگان روزنامه؟
افکار، گفتار و کردار ما مي تواند يا به ديگران آسيب برساند و يا به آن ها، عشق و محبت دهد؛ بستگي دارد که چه نوع فکري در سر داشته باشيم. اما بايد بدانيم که خدا در همه جا هست و ناظر بر همه نيت ها و کارهاي ماست. پاسخ اعمال ما داده خواهد شد حتي افکاري که فقط در ذهن ماست و به منصه عمل نرسيده است.خداوند به همه انسان ها، فارغ از رنگ، پوست، نژاد، زبان و با وجود تمام تفاوت هاي ديگر به يک چشم نگاه مي کند. پندارهاي ما مي تواند موجب شادي، آرامش و پيروزي ما شود و يا مي تواند ما را به سوي تيره بختي سوق دهد.

افزودن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...


کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

موسسه بین المللی زايش و بالش www.ZayeshBalesh.org
مشاوره بازاریابی www.victorbusiness.com
پست الکترونیک info@zayeshbalesh.org
پيام رسان 30000088883197

پيام عشق و دوستي

ما هم اکنون اینجا هستیم
پیام آوران عشق و دوستی

Translate

English French German Italian Russian Spanish Turkish

حاضرین در سایت

ما 2 مهمان آنلاین داریم