دبیر اول مطبوعات ونزوئلا

چاپ
Tags:
در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

دبیر اول مطبوعات ونزوئلا

با سرکار خانم لورنا کوئینز دبیر اول مطبوعات دیداری داشتم. سخنهای ما را خانمی بسیار مهربان به نام الهام برگردان می‌کرد. خانم لورنا قول‌های زیادی جهت همکاری با ما را داد. برایش باور چنین سفری مشکل بود. با ايشان قرارهاي بسيار پر باري را براي آينده گذاشتيم.
Tags: