نقشه سفر

چاپ
Tags:
جهانگرد به دور دنیا

آغاز سفر به دور دنيا 14 خرداد 1386:

کشور ترکیه تركيه ...... دوبایزیت، چالدوران، وان، تاتوان، بیتلیس، کورتالن، باتمان، دیاربکر، آدیامان، کازی آنتپ، عثمانی، آدنا، کرامان، قونیه، آنکارا

 

جهانگرد به دور دنیا

azerbaijan

آذربايجان ... آستارا، لنکران، ماسالی، جلیل آباد، باکو


جهانگردی ایران

25 خرداد 1387:

تهران، جاده كرج، چالوس (به سمت غرب) مازندران، گیلان، اردبیل

سال 1388 به خاطر پسرم جهت گذراندن كلاس اول دبستان در تهران مانديم.

18 تير 1389:

دو راهي چالوس (به سمت شرق)

مازندران، گلستان، خراسان شمالى، خراسان رضوى، خراسان جنوبى

Tags: