جمعه, فروردین 04, 1402
صفحه ورود همایشها

سخنرانی پیام آوران عشق و دوستی

دوستان من، ما پيام آوران عشق و دوستي از كنار رودخانه‌ها و رنگهاي زيبا و فرهنگ ايران بزرگ به سوي سرزمينهاي ديگر كوچيديم. كوچي زندگي ساز و فرهنگ گستر. ما در كوچ سازنده خود به هر جا كه برسيم مي‌گوييم و مي‌پرورانيم كه ما فرزندان كار و آباداني با پيام عشق و دوستي از سرزمين ايران بزرگ هستيم. سرود و انديشه ما پندار، كردار و گفتار نيك است. ساختن و كاشتن است. ما مردماني هستيم سرشار از هنر و انگيزه‌ها كه هر جا پاي مي‌نهيم به دنبال خود عشق را مي‌گسترانيم.
موضوعهای سخنرانی‌های ما:

روابط خانواده

جهان هستی

چگونه زیستن

کارآفرینی و دانش

خودشناسی خداشناسی


Translate

English French German Italian Russian Spanish Turkish

حاضرین در سایت

ما 10 مهمان آنلاین داریم